Rallytokon merkillelähetys

13.10.2023

Rallytokon mestariluokassa on tehtävä, jossa koira lähetetään sivulta istumasta viisi metriä viistosti vasempaan merkkikartiolle seisomaan. Ohjaaja siirtyy sitten seuraavalle kyltille, josta hän kutsuu koiran seuraamaan. Koira ei saa koskea kartiota.

Koiran tulee osata seuraavia asioita:

  • bongata lähetyspaikalla kartio, jonne se pian lähetetään

  • mennä merkkikartiolle

  • pysähtyä metrin säteelle kartiosta

  • pysyä kartiolla seisomassa, kun ohjaaja kävelee eteenpäin

  • siirtyä kutsusta ohjaajan vasemmalle puolelle takaisin seuraamaan

Kuten yleensäkin pitempiä tehtäväketjuja opetettaessa, kukin tehtäväpalikka kannattaa opettaa erikseen.

Helpoin osuus on kutsua koira seuraamaan. Pulmat tässä kohtaa liittyvät yleensä lähinnä siihen että koira rynnistääkin ohjaajasta ohi ennen kuin asettuu seuraamaan, tai asettuu seuraamaan vinoon. Nämä hoituvat tavallisesti palkkaamalla koiraa viereltä seuraamaan tullessa, suorasta asennosta, ja tarvittaessa ohjaamalla aluksi koira oikeaan paikkaan suoraan.

Toiseksi viimeinen palikka on sekin varsin selkeä opettaa aivan erillisenä asiana poissa merkiltä, seisomistahan tarvitaan myös muissa rallytokotehtävissä. Koira autetaan seisomaan. Ohjaaja vahvistaa sitten seisomassa pysymistä samalla kun ottaa itse pikkuhiljaa etäisyyttä koirasta ja totuttaa tätä pysymään paikoillaan vaikka ohjaaja liikkuisi, kääntyisi tai elehtisi merkityksettömiä eleitä. Tässä kohtaa on oltava hyvin selkeä siinä, millä kutsuilla tai eleillä koiran pitää tai se saa siirtyä paikaltaan ja millä ei. Myös paikallapysymiskriteerin kanssa kannattaa olla tiukka -- selkeintä on edellyttää, että yksikään tassu ei saa liikahtaa paikaltaan. Kun koira osaa pysyä seisomassa, tehtävää harjoitellaan myös merkkikartion vierellä.

Merkkikartiolle menon voi opettaa esimerkiksi houkuttamalla koiran kädellä tai namilla kiertämään merkkiä, ja antamalla koiralle sitten mahdollisuus itse tarjota uudelleen kiertotehtävää eri matkoilta ja suunnilta. Kun koira on hoksannut tehtävän, toiminnalle annetaan nimi, siis vihjesana tai muu merkki jolla koira saa luvan mennä kartiolle.

Kartiolle lähetyksen voi opettaa myös tassualustalla. Koiraa autetaan aluksi erillisenä tehtävänä tarjoamaan tassualustalle astumista eri suunnista ja etäisyyksiltä. Tassualusta asetetaan sitten merkkikartion vierelle tai taakse, tehtävää harjoitellaan eri matkoilta merkkikartion yhteydessä ja siihen kytketään merkille lähetystä tarkoittava vihje. Lopuksi alusta häivytetään.

Merkille pysäytys riippuu siitä, miten koira on opetettu menemään merkille. Jos koira opetetaan kiertämään merkkiä, pysäytys opetetaan aluksi erillisenä tehtävänä poissa merkiltä. Liikkeestä pysähtyminen saadaan aikaan esimerkiksi heittämällä namia tai lelua koiran edestä sitä kohti taakse tai vaikkapa vain viemällä käsi tai nami kohti koiran rintaa tai nenää. Kun käytös on saatu aikaan luotettavasti, sille annetaan nimi. Myös seisomaan pysähtyminen on taito, jota tarvitaan muissakin kylttitehtävissä.

Jos taas koira on opetettu menemään merkille tassualustaa käyttäen, alustakäytökseen kannattaa suoraan liittää seisomaan jääminen. Koira opetetaan siis jäämään tassualustalle seisomaan liikkumatta, kunnes se saa lisäohjeita.

Tarpeellinen opetettava asia on vielä merkkikartion bongaus radalla. Moni koira ei huomioi ympäristöään niin tarkasti, että pystyisi kylmiltään noudattamaan merkillelähetysvihjettä. Jos koira ei ole käskyn saadessaan bongannut kartiota, se on oikeutetusti hämmentynyt, ei ehkä tee mitään tai ei ainakaan mene oikeaan suuntaan. Merkin bongaukseen kannattaa opettaa lähetyskyltillä tai sitä lähestyttäessä tehtävä rituaali, jossa ohjaaja sovitulla vinkillä vihjaa koiralle, mikä tehtävä on tulossa ja mitä esinettä koiran kannattaa etsiä katseellaan.

#rallytoko #merkkikartio #merkillelähetys #mestariluokka